Kolikrát jste již slyšeli radu, že si máte vždy přečíst štítek? Důležité je ji brát vážně.

Štítky vám pomáhají používat produkt bezpečně a efektivně. Produkty pro čištění a úklid mohou obsahovat nebezpečné složky a štítek v tomto směru obsahuje spoustu užitečných a důležitých doporučení. Proto si před použitím produktu vždy přečtěte štítek.

Štítky produktů pro čištění a úklid obsahují několik různých druhů informací. Všechny jsou důležité a užitečné. Chcete-li tyto informace snáze pochopit, podívejte se na následující video. Informace o jednotlivých oddílech štítku jsou také uvedeny níže.

Informace o nebezpečnosti

Porozumění informacím o nebezpečnosti

V Evropě nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. CLP upravuje, jak musí štítky produktů pro čištění a úklid uvádět informace o nebezpečnosti vztahující se k příslušnému produktu, aby vám pomáhaly s produktem nakládat a používat jej bezpečně.

Nařízení stanoví, jak se čisticí prostředky pro domácnost klasifikují na základě potenciálního vlivu produktu na lidi a životní prostředí. Všechny produkty, které jsou nebezpečné, musí na štítku uvádět následující:

 • standardizovaný symbol nebezpečnosti a signální slovo,
 • věty o nebezpečnosti,
 • věty s pokyny pro bezpečné zacházení,
 • další relevantní informace.

Porozumění výstražným symbolům nebezpečnosti

Symboly a slovní popis jsou uvedeny, aby vás upozornily na nebezpečí, která mohou některé produkty představovat. Informace na štítku se vztahují na koncentrovaný produkt v obalu: nevztahuje se na produkt při použití, tj. ředěný (např. používáte-li přípravek na mytí nádobí v 5 litrech vody). Pokud používáte produkty v souladu s pokyny na etiketách, nejste těmto rizikům vystaveni.

Bližší informace o nařízení CLP a výstražných symbolech najdete na webu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).

Bezpečné používání

Za účelem zvýšení bezpečnosti při používání produktů a jako doplněk důležitých informací o nebezpečnosti stanovených předpisy EU jsou na štítku, který průmysl vytvořil, uvedeny také pokyny pro bezpečné používání.

Tyto ikony a věty bezpečného používání vám pomohou bezpečně používat a skladovat čisticí prostředky pro domácnost. Jsou uvedeny na štítku a jednoduchým, srozumitelným způsobem poskytují pokyny pro bezpečné používání. 

Podívejte se na všechny ikony pro bezpečné používání a jejich výklad.

Dávkování

Kolik pracího prostředku by se mělo používat?

Většina značek čisticích prostředků vás informuje o optimálním množství produktu, které máte pro dosažení účinnosti úklidu použít, ať už se jedná o prací prostředky, mytí podlahy apod. Budete-li se pokyny uvedenými na štítku zvoleného produktu řídit, určitě dosáhnete těch nejlepších výsledků a ještě pomůžete životnímu prostředí.

Víte, že používáte-li nadměrné množství čisticích prostředků, plýtváte tak ve skutečnosti zdroji (a penězi) a životnímu prostředí tak vůbec nepomáháte? A naopak, používáte-li např. nedostatečné množství pracího přípravku, prádlo se nemusí úplně vyprat a může být nutné je prát znovu, což vede ke spotřebě další vody, energie a pracího přípravku.

Přečtěte si konkrétní informace o dávkování pracích prostředků.

Složky a alergeny

 • Každá chemická složka má v produktu konkrétní účel. Některé složky propůjčují produktu čisticí vlastnosti, jiné mohou pomáhat lépe rozpouštět tuky ve vodě nebo přípravku dodávají příjemnou vůni či barvu. To vše společně tvoří produkt, který se snáze používá a přináší vynikající výsledky.

  Předpisy EU stanoví, jak musí být informace o složkách produktu uvedeny na štítcích.

  Nařízení o detergentech stanoví pravidla, jaké informace o složkách musí být na štítcích těchto produktů uvedeny. Hlavním cílem je zajistit informovanost o obsahu čisticího prostředku, abyste v případě výskytu alergické reakce u vás nebo některého rodinného příslušníka mohli učinit při výběru produktu informované rozhodnutí. Složky jsou na štítku mnohdy uvedeny ve skupinách, přičemž podrobnější informace lze najít na internetu.

  Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí stanoví, že štítek produktu musí uvádět seznam složek, kvůli kterým je produkt zařazen do konkrétní třídy.

  Chcete se dozvědět více?

Jiné

Co ještě je na štítku uvedeno?

Štítky produktů uvádějí také další užitečné informace. Mohou uvádět, že produkt splňuje požadavky programů udržitelnosti, např. Charty pro trvale udržitelný úklid nebo ekoznačky EU. Štítky produktů pro čištění a úklid obsahují také rady, jak produkt používat udržitelně za účelem úspory vody, emisí CO2 a peněz.

Na štítku najdete také kontaktní údaje značky nebo výrobce, pokud byste si chtěli vyžádat bližší informace přímo, a také čárový kód a údaje o hmotnosti obsahu.