I nødstilfælde

  1. Forbliv rolig
  2. Søg lægehjælp. Find information vedrørende nødsituationer på etiketten, og følg førstehjælpsvejledning:
  • Indtagelse: Fremkald ikke opkast, kontakt straks en læge eller giftkontrolcenter
  • Kontakt med øjnene eller huden: Skyl grundigt med rent vand og kontakt en læge, hvis irritationen eller smerterne vedvarer. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du straks fjerne dem.
  • Allergisk reaktion: Ring til en læge eller nødhjælp, hvis der er hævelse omkring halsen
  1. I nødstilfælde skal du søge læge. Dette kan også fås fra det lokale giftkontrolcenter.

 
Indtagelse

Vær forberedt på at give følgende information til din læge:
- Hvilket produkt er blevet slugt;

- Hvor meget af produktet der er blevet slugt (bid, slurk, kop osv.)

- På hvilket tidspunkt produktet blev slugt;

- Symptomerne;

- Foretagne førstehjælpsforanstaltninger

- Patientens alder og / eller vægt.

- Kendte allergier

Huden

Når farlige produkter kommer i kontakt med huden, skal huden skylles grundigt med rent, lunkent vand. For ætsende produkter skylles i mindst 10-15 minutter. Du skal besøge din læge, når du er i tvivl, og / eller hvis smerterne vedvarer. For mere information om farlige produkter og symbolerne, som du finder på deres emballage, bedes du læse afsnittet Læs etiketten.


Øjnene

Når et ætsende stof sprøjter ind i dine øjne, skal du skylle øjnene grundigt med rent, lunkent vand. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du fjerne dem straks efter kontakt med produktet. Stoffer kan samle sig i tårer bag linserne og forhindre, at stoffet skylles ud. Glem ikke at skylle også under øjenlågene. Du skal besøge din læge, når du er i tvivl, og / eller hvis smerterne vedvarer.


Indånding

I tilfælde af utilsigtet indånding er den første ting at gøre at indånde frisk luft. Sørg for, at andre ikke kommer ind i rummet efter at du har forladt det, før det er blevet ordentligt ventileret. Du skal besøge din læge, når du er i tvivl, og / eller hvis smerterne vedvarer.