Πολλά απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού, ιδιαίτερα τα υγρά, πωλούνται σε πλαστική συσκευασία. Είναι δύσκολο να σκεφτείτε ένα διαφορετικό δοχείο που να είναι ανθεκτικό και ελαφρύ, να μην έχει διαρροές και να είναι εύκολο στον χειρισμό και στη λήψη του περιεχόμενου του. Πώς μπορεί λοιπόν η συσκευασία, συμπεριλαμβανομένης της πλαστικής συσκευασίας, να γίνει πιο βιώσιμη;