Οφέλη

 • Tablets and gel capsules have just the right amount for a full load wash so they’re particularly convenient and easy to use.

 • Powders and liquids allow for more flexible dosing. Read the label and follow the dosing instructions.

 • There is a growing use of multi-functional products (e.g. 3-in-1, all-in-one) which combine several of these functions.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.

Βιώσιμη χρήση

 • Choose products that have the Charter for Sustainable Cleaning logo on their label, this indicates that you are choosing a product that meets strict sustainability criteria.

 • Do scrape the remaining food from plates but there is no need to pre-rinse your dishes. Dishwashers are designed to work without the need for rinsing.

 • Load dishes according to the machine manufacturer’s instructions to optimise performance and help save water and energy.

 • Read your machine’s user guide. Try to always have a full load and use the appropriate programmes for your load to help save energy and water.

 • A dishwasher uses ten times less water and three times less energy than washing the dishes by hands.

 • The short cycle programmes use a lot more energy- an ‘eco’ or "energy saving" cycle takes longer but uses less energy and water so it’s more sustainable.

 • Use detergent, rinse aid and dishwasher salt (separately or as a combined product) according to the manufacturer’s recommendations.

 • Check and clean drains and filters regularly so you always get the best results from your machine.

 •  Use machine cleaning products from time to time, as recommended in your machine’s user guide. This will help keep your dishwasher in top condition and help you achieve the best results for your dishes.