Το cleanright.eu είναι η επίσημη ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη του καταναλωτή για τον κλάδο των απορρυπαντικών και των προϊόντων συντήρησης. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί μια αξιόπιστη διαδικτυακή πηγή για την καλή φροντίδα και καθαριότητα του σπιτιού. Προσφέρει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα συντήρησης, μαζί με καλές πρακτικές συμβουλές για το πώς να τα χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και με βιώσιμο τρόπο. Δεν παρέχει πληροφορίες ειδικά για κάποια μάρκα.

Το cleanright.eu είναι μια πρωτοβουλία της A.I.S.E., τη Διεθνή Ένωση για τα Σαπούνια, τα Απορρυπαντικά και τα Προϊόντα Συντήρησης 

aise logo rgb low res