A nagyszerű mosó- és tisztítószerek hatékonyságának alapja a nagyszerű kémiai formulák A gyártók a szigorú tesztelés, valamint a könnyen követhető utasítások és címkézés révén mindent megtesznek annak érdekében, hogy termékeik biztonságosak legyenek. De hogyan tudják a gyártók meghatározni, hogy mi biztonságos, és mi nem?  Hogyan állapítják meg a „veszély” és a „kockázat” mértékét? 

A kémiai összetevők biztonsági jellemzőinek vizsgálatakor fontos megérteni a használt terminológia pontos jelentését. Például sok ember úgy használja a veszély és a kockázat kifejezéseket, mintha felcserélhetők lennének, de valójában ezeknek a szavaknak nagyon eltérő a jelentése.

Mi a különbség kockázat, veszély és kitettség között? 

A vegyi anyaghoz kapcsolódó veszély a vegyi anyag arra vonatkozó belső képessége, hogy káros hatásokat okozzon. A kockázat annak a valószínűsége, hogy ezek a hatások azokban az alkalmazásokban jelentkeznek, amelyekben a vegyi anyagot használják.

VESZÉLY: Annak módja, ahogyan egy tárgy vagy helyzet károsan hathat az egészségre és/vagy a környezetre

x

KITETTSÉG: Annak valószínűsége, hogy a károsult ki van-e téve a veszélynek, vagy őt befolyásolhatja a veszély

=

KOCKÁZAT: Annak esélye, hogy a kár valóban bekövetkezik

Az úton áthaladás például veszélyes tevékenység, mivel balesethez vezethet. Azonban senki sem javasolja annak betiltását. Ebben a példában elfogadható szintre csökkentik a kockázatot azok az iránymutatások és biztonsági intézkedések, amelyek alapján a műveletet végrehajtják. Ugyanez az elv alkalmazható a vegyi anyagokra is.

Vegyi anyagok esetében a kockázatértékelésnek nemcsak a vegyi anyag belső veszélyeit kell figyelembe vennie, hanem azt is, hogy ezeket a veszélyeket miként lehet csökkenteni a kitettség elfogadható szintre való korlátozása révén.  Ezért létfontosságú, hogy a veszélyek és kockázatértékelések alapján nyújtsanak tájékoztatást a vegyi anyagokról annak érdekében, hogy a vevők és a végfelhasználók megértsék a szóban forgó biztonsági kérdéseket. 

Ezáltal az iparág kimutatja elkötelezettségét a termékek mind az emberi biztonság, mind a környezet szempontjából vett felelősségteljes használata mellett.

A vegyi anyagok kockázatának értékelése és kezelése

A kockázat kezelése érdekében a kémiai összetevőket használó termékek gyártói a formulák kidolgozásakor figyelembe veszik a kockázatértékelések során tett megállapításokat. E megállapítások alapján meghatározzák, hogy miként lehet csökkenteni a kockázatot, és megküldik a vevőknek és a végfelhasználóknak a biztonságos termékhasználatra és a szükséges kockázatcsökkentő intézkedésekre vonatkozó releváns információkat.

Ezt az információt különféle csatornákon, többek között a gyártó weboldalán, az ügyfélszolgálaton keresztül és a termék címkéje vagy csomagolása révén továbbítják.