A háztartási tisztítószerek biztonságosak, ha azokat a címkén szereplő utasítások szerint használják és tárolják. Tehát mindig olvassa el és kövesse a címként szereplő utasításokat és mindig tartsa a gyermekektől elzárva.

Mivel a tisztítószerek számos formában jelenhetnek meg (például folyadékok, szilárd anyagok, aeroszolok), és sokféleképpen alkalmazhatók (WC tisztító, felületfényező spray, mosópor stb.), a használati és tárolási utasítások változnak, és mindig az adott termékre vonatkoznak. 

Bizonyos esetekben azok veszélyes összetevőket tartalmazhatnak. Az ilyen összetevőket azért használják, mert szükségesek a termék megfelelő hatékonyságához. Például egyes mosószerek olyan enzimeket tartalmaznak, amelyek elősegítik a zsírok és más élelmiszerfoltok lebontását és szövetekből való eltávolítását, míg a fertőtlenítőszerek tartalmazhatnak biocid összetevőket, amelyek a baktériumok eltávolítását és terjedésének megakadályozását szolgálják.

Az uniós jogszabályok előírják, hogy veszélyt jelölő piktogramoknak és tájékoztatásnak kell szerepelnie a címkén, ha egy termék veszélyes összetevőket tartalmaz.  Ezen túlmenően néhány hasznos, biztonságos használatra vonatkozó piktogramot is láthat, amelyeket az európai tisztítószeripar fejlesztett ki, hogy segítse a veszélyes háztartási tisztítószerek biztonságos használatát.

Vessen egy pillantást a tisztítószer címkéjén szereplő piktogramokra, és bizonyosodjon meg arról, hogy tudja, mit jelentenek ezek.

Kövesse ezt a fontos tanácsot a háztartási balesetek megelőzéséhez

A veszélyekre vonatkozó piktogramok értelmezése

Európában a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet (CLP) határozza meg, hogy milyen veszélyességi információkat kell feltüntetni a vegyi anyag (beleértve a háztartási tisztítószereket is) címkéjén annak biztonságos kezelése és használata érdekében.

Az alábbiakban találhatja a háztartási mosó- és tisztítószerek címkéjén gyakran megjelenő veszélyt jelző CLP piktogramokat, egyszerűsített magyarázattal arra vonatkozóan, hogy mit jelentenek, és milyen óvintézkedéseket kell tenni, ha ezt a piktogramot látja egy terméken.

Természetesen mindig figyelmesen olvassa el a teljes címkét.

 • Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) weboldala részletesebb információkat tartalmaz a vegyi anyagok osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó szabályozásról és annak követelményeiről.
 • Ha még mindig tart otthon 2015 előtti, régi terméket, az azon szereplő, veszélyt jelző piktogramok eltérők lehetnek. Tudja meg, hogy ezek hogyan változtak.
 • SZEM- ÉS BŐRMARÓ HATÁS

  Jelentés:
  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.

  például maró lefolyótisztítók, savalapú WC tisztítók, vízkőoldók stb.

  Óvintézkedés:
  • Gyermekektől elzárva tartandó
  • Kerülje a bőrrel/szemmel való érintkezést
  • Ha a bőrre vagy a szembe került, azonnal öblítse le vízzel.
  • Ha a bőrre vagy a szembe került, forduljon orvoshoz

 • SZEMKÁROSODÁS

  Jelentés:

  Súlyos szemkárosodást okozhat.
  például a mosószereken, gépi mosogatószereken, általános tisztítószereken.
  Esetlegesen néhány folyékony kézi mosogatószer esetén

  Óvintézkedések:
  Gyermekektől elzárva tartandó
  Az eredeti edényben tartandó.
  Kerülje a szemmel való érintkezést
  Baleset esetén öblítse le vízzel.
  Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz

 • IRRITÁLÓ

  Jelentés:
  Allergiás bőrreakciót válthat ki vagy súlyos szemkárosodást okozhat.
  például a mosószereken, folyékony kézi mosogatószereken, általános tisztítószereken, gépi mosogatószereken

  Óvintézkedések:
  Gyermekektől elzárva tartandó
  Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést
  Baleset esetén öblítse le vízzel.

 • KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

  Jelentés:
  Mérgező a vízi élővilágra

  Óvintézkedés:
  • Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
  • A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni

 • GYÚLÉKONY

  Jelentés:
  Fokozottan vagy rendkívül tűzveszélyes gáz, aeroszol, folyadék vagy gőz

  például aeroszolok (légfrissítők, rovarirtószerek, fényezők, sütőtisztítók stb.)
  Esetlegesen a szélvédőmosón, üvegtisztítókon, bizonyos általános tisztítószereken, kézfertőtlenítőkön is

  Óvintézkedés:
  • Gyermekektől elzárva tartandó
  • Hőtől távol tartandó.
  • Az edény szorosan lezárva tartandó

A biztonságos használattal kapcsolatos piktogramokról

A termékek biztonságos használatának elősegítése és az uniós előírások által megkövetelt, veszéllyel kapcsolatos fontos információk kiegészítése érdekében a címkén az iparág által kidolgozott  biztonságos használatra vonatkozó útmutatást is talál.

Ezek a biztonságos használattal kapcsolatos piktogramok és kifejezések elősegítik a háztartási tisztító- és mosószerek biztonságos használatát és tárolását.  Ezek a címkén találhatók, és egyszerű, hozzáférhető és közvetlen módon adnak a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat. 

Ezt a piktogramot 2019 közepén az Egyesült Nemzetek Szervezete hivatalosan is jóváhagyta, és beillesztette a GHS albizottsági iránymutatásokba (A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere).

 • Gyermekek elől elzárandó.
 • Szembe ne jusson. Amennyiben a termék véletlenül a szembe jutna, mossa ki bő vízzel.
 • Ne nyelje le. Ha a terméket véletlenül lenyelné, sürgősen forduljon orvoshoz.
 • Érzékeny vagy sérült bőr esetén kerülje a termékkel való hosszas érintkezést.
 • Használat után mosson alaposan.
 • Ne keverje más termékekkel.
 • Ne tegye át a terméket másik tárolóedénybe.
 • Használat után alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
 • Jól zárja vissza a doboz tetejét.
 • Száraz kézzel használja.
 • Jól zárja vissza a tárolózacskót.
 • Ne szúrja ki, ne szakítsa szét vagy vágja ki.
 • Az utántöltő csomagolás tartalmát csak az eredeti edénybe szabad tölteni.
 • Ne válassza szét az összetapadt kapszulákat!

A tisztítószerek az utasításoknak megfelelő felhasználás és tárolás esetén biztonságosak. Ezért mindig olvassa el a címkét, mielőtt használja a terméket. Itt található néhány jó tanács arra vonatkozóan, hogyan akadályozható meg a téves használat és a balesetek, és  hogy mit tegyen baleset esetén.