Mosó- és tisztítószerekre vonatkozó uniós szabályozás

Az uniós rendeletek biztosítják, hogy a piacon kapható összes mosó- és tisztítószer biztonságos legyen a végfelhasználó és a környezet számára. Az Unió alkalmazza a legambiciózusabb rendeleteket a vegyi anyagok forgalomba hozatalára. A mosó- és tisztítószerekre vonatkozó legfontosabb jogszabályok a következők: 

  • REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása)
  • CLP (az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet)
  • BPR (a biocid termékekről szóló rendelet)
  • A mosószer rendelet

Az Európai Vegyianyag-ügynökség, ECHA az uniós vegyianyag-szabályozás végrehajtásáért felelős uniós ügynökség. Az ECHA a vegyi anyagok biztonságos felhasználásának megvalósítására törekszik az Unió polgárai és a környezet érdekében.  Az A.I.S.E. az ECHA által akkreditált érdekelt fél, amely együttműködik az ECHA-val a kulcsfontosságú jogszabályok, például a REACH, a CLP és a BPR sikeres végrehajtása érdekében. 

A REACH célja, hogy a vegyi anyagok belső tulajdonságainak meghatározása révén javítsa azok biztonságosságát és környezeti hatását. A REACH, amely 2007. június 1-jén lépett hatályba, esernyőrendeletévé vált a vegyi anyagok és az azokat használó termékek értékesítésére vonatkozóan. A mosó- és tisztítószerekben használt összetevőkre is vonatkozik a REACH, ezért ezek veszélyességét és kockázati tulajdonságait rendszeresen és alaposan felülvizsgálták. A REACH a vegyi anyagok forgalmazásának vagy felhasználásának korlátait is szabályozza: a REACH meghatározza az elfogadhatatlan kockázati szint esetén alkalmazandó korlátozásokat, például egy adott kémiai összetevő lakossági értékesítésének tilalmát.

A REACH rendelet technikai részletei iránt érdeklődő fogyasztó többet megtudhat az ágazat weboldalán, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) weboldalán.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere (GHS) az összes ember és a környezet érdekében egységes keretet hoz létre a vegyi anyagok azok veszélyei alapján történő osztályozására és címkézésére vonatkozóan. A CLP rendelet  (1272/2008/EU) a GHS-t átülteti az Unióban, Izlandon, Liechtensteinban és Norvégiában.  A legtöbb mosó- és tisztítószer keverék, ezért azoknak meg kell felelniük a CLP-nek és azokat a CLP szerint kell osztályozni, felcímkézni és csomagolni.

A rendelet útmutatást nyújt az összes készítmény azonosításához és osztályozásához azok emberi egészségre és a környezetre jelentett veszélye, például tűzveszélyessége, toxicitása, a vízbe engedésekor kifejtett hatása stb. alapján, és útmutatást ad a termékekben használt vegyi anyagok címkézésére és csomagolására vonatkozóan. Ezt a címkézést a csomagoláson lehet feltüntetni, mint ahogy az a fogyasztói termékek esetében történik, vagy az az ipari felhasználásra szánt professzionális termékek biztonsági adatlapján szerepel.

A CLP rendelet technikai részletei iránt érdeklődő fogyasztó többet megtudhat az ágazat weboldalán.

A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett a biocid termékekről szóló rendelet (528/2012/EU) a biocid termékeket harmonizált módon szabályozza az Európai Unió egész területén annak érdekében, hogy biztonságosan forgalomba hozzák azokat.  Hatályon kívül helyezi a 98/8/EK rendeletet.


Az A.I.S.E. számos módon segíti a végrehajtást azáltal, hogy hozzájárul az Európai Bizottsággal, az illetékes hatóságokkal és az Európai Vegyianyag-ügynökséggel (ECHA) folytatott megbeszélésekhez és tevékenységekhez. Az A.I.S.E. támogatja a biocid termékek harmonizált európai piacának létrehozására vonatkozó célkitűzést. Üdvözöljük a rendelet által bevezetett új mechanizmusokat, például az uniós engedélyeztetést, az összehangolt kockázatértékelést és a biocid termékcsaládok fogalmát.  Álláspontunk szerint a biocid termékek harmonizált belső piaca következtében javulhat a termékek elérhetősége, és az adminisztratív terhek csökkentése révén ösztönözni fogja az innovációt. Biztosítani fogja azt is, hogy az emberi egészség és a környezet védelmére ugyanazok a szigorú előírások vonatkozzanak az Európai Unió egész területén.

A biocid termékekről szóló rendelet technikai részleteiről érdeklődő fogyasztó többet tudhat meg az ágazat honlapján.

E rendelet 2005 óta van hatályban, amikor is felváltotta a korábbi jogszabályokat.  Előírja, hogy a mosó- és tisztítószerekben használt felületaktív anyagoknak szigorú biológiai lebonthatósági kritériumoknak kell megfelelnie. Ez a környezet védelme szempontjából fontos, mivel a legtöbb mosó- és tisztítószert a lefolyóba engedik és víztisztító üzemekben kezelik. A rendelet azt is előírja, hogy a például kis mennyiségű allergén összetevő jelenlétére vonatkozó konkrét termékinformációkat elérhetővé kell tenni a csomagoláson és az interneten. A rendeletet 2013-tól kezdve kiterjesztették a foszfát fogyasztói mosószerekben és gépi mosogatótablettákban történő felhasználásának az Unió valamennyi országában való (EU 259/2012) tilalmára.

A mosószer rendelet technikai részletei iránt érdeklődő fogyasztó többet megtudhat azágazat weboldalán.