Mazgāšanas līdzekļu un kopšanas produktu glabāšana kļūst īpaši svarīga, ja mājās ir mazi bērni; visvairāk tad, kad mazuļi sāk rāpot. Te ir doti daži svarīgi ieteikumi, lai glabātu tos no bērniem droši, tomēr pašiem viegli pieejami, kad mazgājat veļu, traukus vai tīrāt māju.

Atcerieties šos noteikumus, lai pasargātu bērnus:

  1. Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā
  2. Glabājiet tos augstu vai aizslēdzamā skapī
  3. Glabājiet tos oriģinālajā iepakojumā
  4. Vienmēr aizveriet iepakojumu

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā

Pats svarīgākais ir glabāt mazgāšanas līdzekļus un kopšanas produktus tā, lai bērni nevarētu tos aizsniegt.

Visefektīvāk ir glabāt augstu

Nekādā gadījumā neatstājiet iepakojumu vai pudeli uz grīdas vai uz veļas mazgājamās mašīnas vai trauku mazgājamās mašīnas. Ideālā variantā novietojiet augstu esošā skapīti vai plauktā, piemēram, tieši virs veļas mazgājamās mašīnas vai virtuves izlietnes.

Izmantojiet bērnu drošības slēdzeni

Ja tas nav iespējams un nākas tos glabāt zemu novietotā plauktā, durvīm jābūt aprīkotām ar bērnu drošības slēdzeni. Šī skapīša durtiņas nekad nedrīkst atstāt vaļā, arī ne tad, kad piepildāt veļas mazgājamo mašīnu vai trauku mazgājamo mašīnu. Mazi bērni ir pārsteidzoši žigli!

Glabājiet produktu droši un izvairieties no pārpratumiem

Bērnu jāpasargā no bīstamiem pārpratumiem, tādēļ nekad neglabājiet mazgāšanas līdzekļus un kopšanas produktus kopā ar personiskās higiēnas produktiem, pārtiku, virtuves piederumiem, traukiem vai galda piederumiem.

Glabājiet produktus to oriģinālajā iepakojumā, lai uzreiz būtu pieejamas drošas lietošanas instrukcijas un brīdinājumi. Nekad neizmantojiet vecus pārtikas iepakojumus kā mazgāšanas līdzekļu taru.

Pārliecinieties, ka oriģinālais iepakojums ir kārtīgi aizvērts. Atsevišķi produkti tiek piegādāti bērnudrošos iepakojumos; pārliecinieties, ka esat to kārtīgi aiztaisījuši. Kamēr tos nelietojat, pagrieziet rokas izsmidzinātāju sprauslas “izslēgtā” pozīcijā.

Glabājiet kapsulas bērniem nepieejamā vietā

Ja izmantojat šķidrā veļas mazgāšanas līdzekļa kapsulas, pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai kārba uzreiz pēc kapsulas paņemšanas tiktu aizvērta, aizveriet veļas mašīnas durtiņas un novietojiet kārbu bērniem neaizsniedzamā vietā, kur viņi to neredz. Plašāka informācija pieejama www.keepcapsfromkids.eu.

Ārkārtas situācijā

Saglabājiet Saindēšanās kontroles centra tālruņa numuru viegli atrodamā vietā; gadījumam, ja bērns tomēr ir piekļuvis produktam.