Voordelen

 • Vitro keramische reinigers zijn speciaal ontworpen voor keramisch glas, zodat u er zeker van kunt zijn dat ze het kookoppervlak niet zullen beschadigen of krassen.

 • Gebruik een vitro keramische reiniger om verbrande resten te verwijderen waar het afvegen met een vochtige doek niet toereikend is.

 • Het reinigen van een keramisch kooktoestel met een vitro keramische reiniger en een vochtige doek zorgt ervoor dat de originele glans behouden blijft en dat het oppervlak er lang mooi blijft uitzien.

Veilig gebruik

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
 • Na gebruik de handen afspoelen.
 • Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
 • Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact met het product vermijden.

Duurzaam gebruik

 • Maak uw keramische kookplaat na elk gebruik schoon. Wacht tot het oppervlak koel is en zorg ervoor dat deze uitgeschakeld is.

 • Gebruik nooit agressieve of schurende middelen, zoals ovensprays, roestverwijderaars, schuurpoeders of schuursponzen op uw keramische kookplaat.

 • Vitro keramische glazen kooktoestellen moeten na elk gebruik worden gereinigd. Normaal vuil kan worden afgeveegd met een vochtige doek. Verbrande resten moeten eerst worden verwijderd met een keramische glasschraper en vervolgens moet het glaskeramische oppervlak worden schoongeveegd met een vitrokeramische reiniger.

 • Veeg de resten van het reinigingsmiddel af voordat u de kookzone weer gebruikt.

 • Als er een huls op de wasmiddelfles zit, verwijder deze dan als deze leeg is en recycleer deze afzonderlijk.