Voordelen

 • Ze ontstoppen de afvoerkanalen en laten verstoppingsvrije, schone en hygiënische leidingen achter.

 • Ze kunnen dure loodgietersrekeningen helpen vermijden in het geval van een verstopte afvoerpijp.

 • Ze zijn verkrijgbaar als vloeistof en als vast product.

Veilig gebruik

 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water.
 • Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.
 • Niet mengen met andere producten.
 • Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Duurzaam gebruik

 • De meeste van deze producten bevatten bijtende ingrediënten die bijtend kunnen zijn voor de huid en de ogen. Het is daarom van cruciaal belang om de instructies met betrekking tot de juiste dosering op te volgen en alle waarschuwingen in acht te nemen.

 • Het product zou niet gevaarlijk mogen zijn als het correct wordt gebruikt, maar neem wel wat extra voorzorgsmaatregelen aangezien deze producten vaak bijtend zijn.

 • Gebruik de afvoerreiniger veilig en zorg ervoor dat het product te allen tijde buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

 • Draag handschoenen en oogbescherming bij het hanteren van afvoerreinigers.

 • Sluit de fles altijd goed af met de kinderveilige sluiting, ook voordat u de lege fles weggooit.
  Laat de spoelbak niet onbewaakt achter, houd de ruimte afgesloten gedurende de hele inweektijd.