Korzyści

 • Środki wybielające zwykle zawierają podchloryn sodu (wybielacze chlorowe), a czasami nadtlenek wodoru (wybielacze tlenowe).

 • Produkty te posiadają zarówno właściwości czyszczące jak i dezynfekujące (gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami w produktach dopuszczonych do obrotu).

 • Środki wybielające na bazie podchlorynu sodu mogą być bardzo skuteczne w czyszczeniu, dezynfekcji (gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami w produktach dopuszczonych do obrotu) i usuwaniu trudnych do usunięcia plam z powierzchni domowych.

 • Są one również skuteczne w usuwania bakterii, wirusów i pleśni (gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami w produktach dopuszczonych do obrotu).

 • Tlenowe środki wybielające działają jak zwykłe wybielacze, ale są nieco mniej wydajne. Przy pewnych stężeniach, są one skutecznym środkiem zabijającym zarazki i są wówczas dopuszczone do obrotu jako środki dezynfekujące.

 • Środki wybielające mogą być stosowane w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej w letniej wodzie.

Bezpieczne zastosowanie

 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami obficie przemyć oczy wodą.
 • Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
 • Nie mieszać z innymi produktami.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Zrównoważone użytkowanie

 • Środki wybielające są mocne, więc używaj ich ostrożnie. Wybielacze mogą uszkadzać dywany, meble tapicerowane, ubrania i niektóre powierzchnie, więc zachowaj ostrożność podczas ich stosowania.

 • Nigdy nie mieszaj wybielaczy podchlorynowych z innymi środkami czyszczącymi, szczególnie na bazie kwasu (np. środkami do usuwania kamienia), ponieważ mogą wydzielać się toksyczne opary.

 • Przed użyciem wybielacza upewnij się, że czyszczona powierzchnia się do tego nadaje i nie zostanie uszkodzona. Przeczytaj najpierw etykietę i w razie wątpliwości sprawdź działanie środka w niewidocznym miejscu.