Korzyści

 • Środki do czyszczenia płyt witroceramicznych zostały specjalnie zaprojektowane do szkła ceramicznego, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nie porysują ani w inny sposób nie uszkodzą powierzchni płyty kuchennej.

 • Używaj środków do czyszczenia płyt witroceramicznych do usuwania przypalonych pozostałości potraw, gdy nie wystarczy do tego przetarcie wilgotną ściereczką.

 • Czyszczenie płyty witroceramicznej przy użyciu zalecanego do tego środka i wilgotnej ściereczki pozwala na zachowanie oryginalnego połysku i utrzymanie dobrego wyglądu powierzchni przez długi czas.

Bezpieczne zastosowanie

 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami obficie przemyć oczy wodą.
 • Po użyciu umyć ręce.
 • Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
 • Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego kontaktu z produktem.

Zrównoważone użytkowanie

 • Czyść płytę ceramiczną po każdym użyciu. Poczekaj, aż powierzchnia ostygnie i upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

 • Do czyszczenia płyty ceramicznej nigdy nie stosuj bardzo agresywnych lub ściernych środków czyszczących, takich jak spray’e do piekarników, środki do usuwania rdzy, proszki do szorowania lub gąbki z powierzchnią ścierną.

 • Płyty witroceramiczne należy czyścić po każdym użyciu. Normalne zabrudzenia można usunąć za pomocą wilgotnej ściereczki.
  Przypalone resztki potraw należy najpierw usunąć za pomocą specjalnego skrobaka a następnie powierzchnię płyty należy przetrzeć do czysta za pomocą środka do czyszczenia płyt witroceramicznych.
  Przed ponownym użyciem strefy gotowania usuń pozostałości środków czyszczących.

 • Jeśli na butelce z detergentem znajduje się rękaw z folii, zdejmij go po opróżnieniu pojemnika i oddzielnie poddaj recyklingowi.