Korzyści

 • Udrażniają odpływy, pozostawiając rury wolne od zatorów, czyste i higieniczne.

 • Pomagają w uniknięciu kosztownych usług hydraulika w przypadku zatkania rury odpływowej.

 • Są dostępne w postaci płynów i produktów stałych.

Bezpieczne zastosowanie

 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami obficie przemyć oczy wodą.
 • Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
 • Nie mieszać z innymi produktami.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Zrównoważone użytkowanie

 • Większość z tych produktów zawiera składniki żrące, które mogą być niebezpieczne dla skóry i oczu. W związku z tym konieczne jest przestrzeganie instrukcji dotyczących prawidłowego dozowania i przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń.

 • W przypadku prawidłowego użycia produkt nie powinien stwarzać zagrożenia, ale należy podjąć dodatkowe środki ostrożności, ponieważ produkty te mają często właściwości żrące

 • Używaj środka do czyszczenia rur odpływowych w sposób bezpieczny i zapewnij, aby był zawsze przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 • Podczas stosowania środków do czyszczenia odpływów używaj rękawic i środków ochrony oczu.

 • Zawsze dobrze zamykaj butelkę, również przed pozbyciem się zużytego pojemnika.

 • Nie zostawiaj zlewu bez nadzoru i zamknij pomieszczenie na cały czas aktywnego działania środka.