Jak często mówiono Ci, aby zawsze czytać etykietę? To ważne, by podejść do tego poważnie.

Etykiety są po to, aby pomóc Ci bezpiecznie i skutecznie używać produktu. Detergenty i środki czystości mogą zawierać niebezpieczne składniki, a etykieta zawiera wiele użytecznych i ważnych porad. Więc zawsze przed użyciem produktu przeczytaj etykietę.

Etykiety detergentów i środków czystości zawierają różne ważne i użyteczne informacje. Aby łatwiej zrozumieć wszystkie te informacje, obejrzyj film. Poniżej możesz również przeczytać więcej o różnych częściach etykiety.

Informacje określające rodzaj zagrożenia

Zrozumienie informacji określających rodzaj zagrożenia

W Europie, Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Rozporządzenie CLP) określa jak etykiety stosowanych w gospodarstwach domowych detergentów i środków czystości muszą przekazywać informacje o zagrożeniach związanych z produktem, aby pomóc w bezpiecznym stosowaniu produktu.

Rozporządzenie to określa sposób klasyfikacji domowych środków czyszczących na podstawie potencjalnego wpływu produktu na ludzi i środowisko. Wszelkie produkty uznane za niebezpieczne muszą posiadać na etykiecie następujące informacje:

  • znormalizowany symbol zagrożenia i hasło ostrzegawcze
  • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
  • zwroty wskazujące środki ostrożności
  • wszelkie inne istotne informacje.

Zrozum piktogramy

Symbole i hasła mają na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie mogą stwarzać niektóre produkty. Informacje na etykiecie odnoszą się do skoncentrowanego produktu w opakowaniu, a nie rozcieńczonego produktu w użyciu (np. detergentu do ręcznego zmywania naczyń rozcieńczonego w 5 litrach wody). W przypadku stosowaniu produktów zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie nie ma ryzyka narażenia na te zagrożenia.

Bardziej szczegółowe informacje na temat Rozporządzenia CLP i piktogramów można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Bezpieczne użytkowanie

Aby pomóc w bezpiecznym użytkowaniu produktów i uzupełnić ważne informacje o zagrożeniach określone w przepisach UE, na etykietach znajdują się również wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Piktogramy bezpiecznego użytkowania i zwroty wskazujące środki ostrożności pomagają bezpiecznie używać i przechowywać domowe detergenty i środki czystości. Informacje takie znajdują się na etykiecie i zapewniają proste i bezpośrednie instrukcje odnośnie bezpiecznego użytkowania. 

Zobacz wszystkie wyjaśnienia i piktogramy bezpiecznego użytkowania stosowane w branży.

Dozowanie

Jakiej ilości detergentu należy użyć?

Większość producentów detergentów poda Ci optymalną ilość produktu do użycia w celu uzyskania efektywnych rezultatów czyszczenia, niezależnie od tego, czy jest to pranie, czyszczenie podłogi czy inne operacje. Postępując zgodnie ze wskazówkami na etykiecie wybranego produktu, uzyskasz pewność, że osiągniesz najlepsze rezultaty, jednocześnie pomagając środowisku.

Czy wiesz, że używając zbyt dużej ilości detergentu, marnujesz zasoby (i pieniądze), a tym samym nie pomagasz środowisku? A użycie zbyt małej dawki spowoduje, że pranie nie będzie całkowicie czyste i może wymagać ponownego prania, co wiąże się z dodatkowym zużyciem wody, energii i detergentu.

Uzyskaj więcej szczegółowych informacji na temat dozowania detergentów do prania

Składniki i alergeny

Każdy składnik chemiczny wchodzący w skład produktu ma określone przeznaczenie. Niektóre składniki nadają produktowi właściwości czyszczące, inne mogą pomóc mu lepiej rozpuścić się w wodzie lub nadać mu przyjemny zapach lub kolor. Wszystko to składa się na produkt, który jest łatwiejszy w użyciu i daje wspaniałe rezultaty.

Przepisy UE określają, w jaki sposób informacje o składnikach produktu powinny być umieszczone na etykietach.

Rozporządzenie w sprawie detergentów określa zasady dotyczące tego, jakie informacje o składnikach muszą być umieszczone na etykietach detergentów. Głównym celem jest sprawienie, aby użytkownik był świadomy tego, co znajduje się w detergencie, tak aby, gdyby on sam lub ktoś w jego rodzinie miał reakcję alergiczną, użytkownik był w stanie dokonać świadomego wyboru przy zakupie produktu. Składniki są często pogrupowane na etykiecie w grupy składników, a bardziej szczegółowe informacje są dostępne w Internecie.

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania wymaga, aby etykieta produktu zawierała listę składników, które zdecydowały o określonej klasyfikacji produktu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pozostałe informacje

Co jeszcze mogę znaleźć na etykiecie?

Etykiety produktów zawierają również inne przydatne informacje. Mogą one informować, że produkt jest zgodny z określonym programem zrównoważonego rozwoju, takim jak Karta Zrównoważonego Czyszczenia lub unijny certyfikat Ecolabel. Etykiety produktów czyszczących często zawierają również wskazówki, jak używać produktu w sposób zrównoważony i oszczędzać wodę, emisje CO2 i pieniądze.
Na etykiecie podane są również dane kontaktowe producenta, na wypadek, gdyby konsument chciał się z nim skontaktować bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji, jak również kod kreskowy oraz waga zawartości produktu.