En allergi är en överreaktion i en persons immunförsvar mot något som vanligtvis är ofarligt för andra personer.

Vanliga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner är proteiner eller kemiska ämnen, inklusive pollen, dammkvalster, mögelsporer, mjäll från husdjur, insektsbett, mediciner, konserveringsmedel och dofter samt en del livsmedel såsom jordnötter, ägg och mjölk.

Det är ännu inte helt klargjort varför vissa ämnen orsakar allergier och andra inte, inte heller varför bara vissa personer utvecklar en allergisk reaktion efter att ha exponerats för allergener. Vanligtvis kan allergier orsaka olika symptom såsom rinnande näsa, nysningar, klåda, utslag, svullnad och astma. Det är beräknat att en av fyra personer kommer att uppleva en allergisk reaktion vid något tillfälle i livet.

De ämnen som finns i tvättmedel och rengöringsprodukter har sällan befunnits orsaka allergiska reaktioner. Vissa känsliga personer kan ibland utveckla ett hudutslag som kallas ”kontaktdermatit” även från normal användning av tvättmedelsprodukter. Men enbart 10 % av alla hudreaktioner orsakas av allergier.  

Om du misstänker att du har en hudallergi orsakad av tvättmedel eller underhållsprodukter, följ dessa steg: 

 1. Om du har hälsoproblem som du tror kan ha orsakats av en möjlig allergisk reaktion mot något: Besök en läkare.
 2. När du besöker din läkare, ta med en lista på alla de produkter du använt under de senaste veckorna, tillsammans med förpackningen om möjligt. Ibland kan även de tyg och smycken du använt vara av intresse för läkaren. Notera även eventuella livsstils- och dietförändringar du kan ha gjort. 
 3. Läkaren kommer att ge dig remiss till en hudläkare om nödvändigt. Spara listan över produkter och eventuella förpackningar så att du kan visa hudläkaren. Hudläkaren kan genomföra ett diagnostiskt lapptest för att avgöra vilka ämnen du kan vara allergisk mot.
 4. Om du diagnostiseras med en allergi kommer hudläkaren att ge dig information om vilka ämnen du är allergisk mot, råd om hur du undviker dessa ämnen och tillhandahålla eventuell nödvändig behandling för att läka din hud eller annan reaktion.
 5. Försäkra dig om att du känner till det kemiska namnet på de ämnen som finns i dina tvättmedel och rengöringsprodukter genom att konsultera etiketten och kontrollera motsvarande hemsida vilken tillhandahåller information om sådana ingredienser. 
 6. För att undvika att din allergi återkommer bör du undvika att exponera dig själv för detta material igen i största möjliga mån. Det kan du göra genom att:
 • Kontrollera tvättmedel och underhållsprodukter som du redan har i ditt hem. Om en sådan produkt innehåller ämnet bör du sluta använda produkten eller vidta åtgärder för att minimera exponering genom att till exempel använda handskar. 
  • När du köper en produkt ska du alltid kontrollera etiketten för att se om den innehåller ämnet som du är allergisk mot. Kolla tillverkarens eller varumärkets hemsida för en fullständig lista på ingredienser. 
  • Du kan även ringa eller skriva till tillverkarens konsumentrådgivning för mer information om specifika ingredienser i deras produkter.

Hudirritationer har ofta samma symptom som allergiska reaktioner (t.ex. rodnad eller klåda). De är strikt begränsade till det område på huden som kommer i kontakt med det irriterande ämnet. Irritationer skiljer sig väsentligt från allergiska reaktioner: irritationer uppstår inom några minuter eller ett par timmar efter kontakt med det hudirriterande ämnet även då ingen tidigare exponering funnits. Hudirriterande ämnen måste oftast finnas i högre koncentration för att orsaka en irritation.

Att tvätta tvätt och rengöra boendeytor bidrar avgörande till att reducera allergibördan i boendemiljön hos allergiska personer. Ett exempel är reduceringen av allergener från dammkvalster som speciellt förekommer i sängkläder, täcken och madrasser.

Läs mer information om ingredienser och allergener.