Hur ofta har du hört rådet att alltid läsa etiketten. Det är viktigt att ta detta på allvar.

Etiketterna finns där för att hjälpa dig att använda en produkt säkert och effektivt. Tvättmedel och underhållsprodukter kan innehålla farliga ingredienser och etiketter tillhandahåller mycket  användbar och viktig information. Läs därför alltid etiketten innan du använder en produkt.

Etiketten på rengörings- och underhållsprodukter innehåller flera olika bitar av information, alla viktiga och användbara. Titta på denna video som hjälper dig att läsa och förstå all denna information. Du kan även läsa mer om de olika delarna på etiketten här nedan.

Faroinformation

Förstå faroinformation

I Europa är det förordningen för klassificering, märkning och förpackning av kemikalier – CLP-förordningen - som reglerar hur etiketter på hushållstvättmedel och underhållsprodukter måste förmedla faroinformation relaterade till produkten för att hjälpa dig att hantera och använda produkten på ett säkert sätt.

Förordningen bestämmer hur hushållsrengöringsprodukter klassificeras baserat på produktens eventuella påverkan på människor och miljön. Alla produkter som identifieras som farliga måste uppvisa följande information på etiketten:

  • ett standardiserat faropiktogram och signalord
  • faroangivelser
  • skyddsangivelser
  • annan relevant information

Förstå dessa piktogram

Symbolerna och formuleringarna är där för att dra uppmärksamhet till de risker som en del produkter kan utgöra. Informationen på etiketten gäller den koncentrerade produkten i förpackningen: den gäller inte produkten under användning dvs utspädd (t.ex. när du använder ett handdiskmedel i 5 liter vatten). Under förutsättning att du använder produkterna i enlighet med instruktionerna på etiketten är du inte utsatt för dessa risker.

För mer detaljerad information om CLP-förordningen och piktogram kan du besöka Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Säker användning

För att hjälpa dig att använda produkterna på ett säkert sätt och för att komplettera den viktiga faroinformation som förespråkas av EUs förordningar hittar du även råd för säker användning på etiketten som har utvecklats av branschen.

Dessa symboler och formuleringar för säker användning hjälper dig att använda och förvara hushållstvättmedel och underhållsprodukter på ett säkert sätt. De återfinns på etiketten och tillhandahåller instruktioner för säker användning i ett enkelt och användarvänligt format. 

Se alla branschens symboler för säker användning och dess förklaringar.

Dosering

Hur mycket tvättmedel bör du använda?

De flesta tvättmedelsvarumärken ger dig råd gällande den optimala mängden av ett medel du bör använda för effektivt rengöringsresultat, antingen det gäller tvätt, golvrengöring etc. Genom att följa beskrivningen på etiketten på den produkt du valt kan du vara säker på att få det bästa resultatet samtidigt som du hjälper miljön.

Visste du att du slösar med tillgångar (och pengar) när du använder för mycket tvättmedel och därmed inte hjälper miljön? Och om du doserar för lite så riskerar du att tvätten inte blir helt ren och du måste eventuellt tvätta om vilket kommer att innebära ökad förbrukning av vatten, energi och tvättmedel.

Läs mer specifik information om tvättmedelsdosering.

Ingredienser & allergener

Varje kemisk ingrediens i en produkt har ett speciellt syfte. Vissa ingredienser ger produkten dess rengöringsegenskaper, andra kanske hjälper den att lösas upp bättre i vatten eller ger dess trevliga doft eller färg. Tillsammans bildar de en produkt som är enklare att använda och ger bra resultat.

EU-förordningar specificerar hur information om en produkts ingredienser ska visas på etiketter.

Tvättmedelsförordningen bestämmer reglerna för vilken ingrediensinformation som måste finnas med på etiketten på tvättmedel. Det huvudsakliga syftet är att se till att du är medveten om vad som finns i ett tvättmedel så att du kan göra ett informerat val när du väljer en produkt ifall du eller någon i din familj har haft en allergisk reaktion. Ingredienser grupperas ofta tillsammans i ingrediensfamiljer på etiketten med mer detaljerad information tillgänglig online.

Förordningen för klassificering, märkning och förpacking specificerar att en produktetikett måste tillhandahålla listan med de ingredienser som har utlöst den specifika klassificeringen av denna produkt.

Vill du veta mer?

Övrigt

Vad kan jag hitta mer på etiketten?

Produktetiketter tillhandahåller även annan användbar information. De kan visa att en produkt följer särskilda hållbarhetsplaner som t.ex. Stadgan för hållbar rengöring eller EU Ecolabel. Etiketten på rengöringsprodukter innehåller ofta även tips om hur du använder produkten hållbart och sparar vatten, CO2 och vatten.

Du hittar även varumärkets eller tillverkarens kontaktuppgifter, ifall du vill kontakta dem direkt för mer information, tillsammans med streckkoden och vikten av produktens innehåll.